'Dezavantajlı Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesi Projesi"

Sorgun Agahefendi Ortaokulu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan Erasmus+ KA1 Okul Eğitim Personelinin Hareketliliği programı kapsamında "Dezavantajlı Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesi İçin Öğretmenlerin Eğitimi" isimli proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan proje hibesi aldı.

YOZGAT/Sorgun/Agahefendi Ortaokulu "Dezavantajlı Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesi İçin Öğretmenlerin Eğitimi Projesi"Tanıtım Toplantısı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin EKİNCİ Sorgun Özel İdare Müdürü Metin KAYHAN, İlçede Görev Yapan Tüm Okul Müdürlerive Öğretmenlerin Katılımıyla Gerçekleşmiştir. Okul Müdürü Ömer KAHRAMANOĞLU yaptığı açıklamada:

Okulumuz tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan Erasmus+ KA1 Okul Eğitim Personelinin Hareketliliği programı kapsamında "Dezavantajlı Öğrencilerin Okul Terkinin Önlenmesi İçin Öğretmenlerin Eğitimi" isimli proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

Sorgun Agahefendi Ortaokulu olarak Stratejik planımızda önemle vurguladığımız konular Okulumuzun fiziksel sorunları, eğitim-öğretim sorunları, personelimizin yeterlilikleri ve öğrencilerimizin başarı oranlarını en üst seviyelere çıkarmaktır.

Okulumuz hedeflediği eğitim kalitesine ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalara özellikle personel ve öğrencilerin yeterlilikleri için eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Öğretmenlerimiz genel olarak genç ve dinamik bir yapıya sahiptirler. Bu durum okulumuz için avantaj olmakla beraber dezavantaj olarakta görülmektedir.

Okula devamsızlık fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve öğrencinin akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir öğrenci davranışıdır

Okula devamsızlık etme, okuldan kaçma, sınıfta istenmeyen davranışlar gösterme ve verilen ödevleri-görevleri yapmaya yanaşmama gibi davranışların tümü; okulu terk etmenin ilk belirtileri olarak kabul edilebilir.

Okulu terk etmeye ilişkin risk faktörleri arasında; uyuşukluk-isteksizlik, kronik okul devamsızlığı, okuldan kaçma, okulu asma, sosyo-ekonomik düzey, öğrenme güçlüğü, olumsuz aile ilişkileri, göç, davranış problemleri, okula yabancılaşma, okuldan soğuma ve akranları tarafından yeterince kabul görmeme, yanlış arkadaş seçimi gibi etkenler sayılabilir

Zorunlu eğitim olmasına rağmen okulumuzda en büyük sorunlardan bir tanesi dezavantajlı öğrencilerin okula devamsızlık oranlarının yüksek olmasıdır.7 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine bilgilendirme yapılmaktadır.

Artık öğrenci yetiştirilirken sadece sınavların değil okulunda yapılacak sosyal etkinlikler, sportif etkinlikler ve diğer ders dışı faaliyetlerle eğitimin daha etkili olacağını, öğrencilere okulun daha çok sevdirilmesi bu sayede de devamsızlık oranlarının azaltılması hedeflenmektedir.

Ülkemiz eğitim sistemi yeni bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktadır.4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Artık öğrencileri daha esnek, demokratik ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilen, ilgilerine göre eğitim alabileceği imkanlarla donatacak yeni bir sürece başlanmıştır.

Devamsız öğrencilerin ailelerinin büyük çoğunluğunun sosyo ekonomik ve eğitim düzeyleri düşüktür. Aileler öğrencinin okul hayatında en önemli destekçileridir. Ailelerin ilgisiz olması okul yöneticileri ve öğretmenler içinde büyük sorun teşkil etmektedir. Bu noktada ailelerin çocuk yetiştirme konusunda bilinçli davranması, çocuklarının eğitim süreçlerini yakından takip ederek okul ile işbirliği içinde olması çok önemlidir.

Özellikle sevildiğini hissetmeyen, parçalanmış aileler de büyüyen ve aile içi şiddete maruz kalan öğrencilerin zararlı alışkanlıklara, madde bağımlılığına ya da suça yönelmelerinin engellenmesi için okula ve öğretmenlere büyük bir görev düşmektedir.

Çünkü ailesi tarafından desteklenmeyen bu çocukların etrafında sığınıp yardım isteyebilecekleri tek kişi öğretmenleridir. Öğretmenlerimizin ailelere ve çocuklarına yönelik rehberlik hizmetlerini etkin bir şekilde uygulayarak gerekli psikolojik yardımı sunabilecek düzeye gelmeleri de yine ilgili alana yönelik eğitimlerin alınması ile mümkün olacaktır.

Öğretmenlerimizin kendini yenilemesi, yeni fikirler üretmesi, kendilerini sürekli geliştirmesi ve yeni beceriler kazanması okulumuz için çok önemlidir.Öğretmenlerimiz okul terki yaşayan öğrencilerin motivasyonunu artırmada ve sorunlara önlem almada farklı stratejiler geliştirememektedir.

Zaman zaman öğretmenlerimiz farklı kurslara ve hizmet içi eğitim kurslarına katılsalar da, vizyon gelişimleri için yeterli olmamaktadır.

Bu projenin uygulanmasının öğretmenlerimiz için çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Projemizle öğretmenlerimiz bakış açıları ve vizyonları değişecek, kendilerini geliştirecek, yeni fikirler ve yeni beceriler elde edecekler bunun sonucunda da okulumuzun hem eğitim kalitesi artmış olacak hem de yurt dışındaki farklı eğitim sistemlerini tanıyarak ilçemizdeki okul terkinin azaltılmasına katkı sağlayacaklardır.

Proje Amaçlarımız: "Okul terkinin azaltılması" konusunda ortağımızın ülkesinde iş başı ziyareti yapılarak, Okul terklerinin önlenmesinde Avrupa'daki örnekleri ve uygulanış biçimlerini inceleyerek, devamsızlık oranlarının azaltılması için yeni metotları teknik ve yöntemleri, ders programının yanında, öğrencinin okula devam etmesi ve sevdirilmesi için yapılan faaliyetleri özellikle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyetlerin önemini ve okul terkiyle birebir ilgilisi olan bilinçsiz ailelerinde bilinçlendirilmesini hedeflemekteyiz.

Ayrıca Öğretmenlerimizin kişisel gelişim, mesleki bilgi ve beceri kazanması, bu alanda yeterliliklerinin arttırılması ve bunların ülkemizde ve bölgemizde kullanılması, Avrupa ülkelerindeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliğimizin güçlenmesi, okul terkinin azaltılmasıyla okulumuzun istenilen seviyede AB standartlarına yükselmesi, kültürel etkileşimi sağlayarak yabancı dil öğreniminin teşvik edilmesi de amaçlarımızdandır.

Hollanda Rotterdam Belediyesi okul terkinin önlenmesinde faaliyet yapan bir kamu kurumudur. Öğrencilere uyguladıkları eğitimler Avrupa standartlarındadır.

Tecrübeli eğitim kadrosu ve uygulama eğitimlerinin kalitesi ülkemiz standartlarının çok üzerindedir. Öğretmenlerimize Avrupa Birliği standartlarında eğitim verecek olan bu kurum geçmiş yıllarda uygulanan projeleriyle de önemli bir tecrübeye sahiptir.

Belediye tarafından uygulanan eğitim programları sonunda verilen sertifikalar tüm Avrupa ülkeleri tarafından tanınmaktadır.

Bu kurumda alınan eğitim niteliği ve kalitesi ilçemiz ve Ülkemizde okul terkinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Projemiz ile öğretmenlerimiz yurt dışında yapacakları incelemeler ve gözlemler sonucunda Avrupa okullarındaki öğrencilerin okul terklerinin nasıl önlendiğini, öğrencilere okulu sevdirme metotlarını ve iyi uygulamaları yerinde göreceklerdir.

Öğretmenlerimiz Hollanda ülkesindeki okul terkinin azaltılmasına yönelik uygulamaları Türkiye ile karşılaştırma fırsatı bulacak vebu alandaki bilgi ve becerilerine katkı sağlanmış olacaktır.

Devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere yönlendirerek okulu sevdirilmesi sağlanacak. Devamsızlıktan dolayı okuldan uzaklaştırılma riski bulunan öğrencilerimizin eğitim hayatına, çevresine yeniden kazandırılmasına katkı sağlanacaktır. Böylece geleceğimiz olan öğrencilerimizi ülkemize faydalı, sağlıklı, mutlu, başarılı ve sosyal bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine destek olunacaktır.

Projemiz sayesinde öğretmenlerimiz farklı ülkeleri, farklı din, ırk ve kültürleri yakından tanıma ve insanlarla iletişim kurma fırsatı bulacaklardır. Öğretmenlerimiz bu sayede hem mesleklerine hemde kişisel gelişimlerine farklı bir vizyon katmış olacaklar. Ayrıca yabancı dillerini geliştirme fırsatı da bulacaklardır

Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareketlilik sürecince yapılacak inceleme ve gözlemleme faaliyetlerinde belirli bir plan hazırlanmıştır.

Hareketliliğimiz 25.01.2016/05.02.2016 tarihleri arasında Hollanda ülkesinde 12 gün süreyle yapılacaktır.

Proje Ortağı: Rotterdam Belediyesi

Okulumuzun eğitim-öğretimin aksatılmaması için hareketlilik faaliyetimizin sömestr tatilinde yapılması planlanmıştır..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar