MEB Stratejik Planı 2015-2019 Yayınlandı

MEB, gelecek 4 yılı içeren yeni Stratejik Plan taslağında, tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15'e düşürülmesi hedefini koydu.

MEB'in Stratejik Planı'na ulaşmak için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2015-2019 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Plan taslağında, Türkiye genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15'e düşürülmesi hedefini koydu.

MEB, tüm eğitim kademelerinde ilişkin 2015-2019 yılları arasında yapılacak çalışmalarını içeren ''Stratejik Plan'' taslağı Kalkınma Bakanlığına gönderdi.

Bakanlık, stratejik plana ilişkin, 37 bin 551 iç, 32 bin 350 dış olmak üzere 69 bin 901 paydaşa eğitim sisteminden neler beklediklerine dair anket uygulandı. 238 sivil toplum kuruluşu, 175 üniversite, 72 eğitim fakültesi, 140 gazeteci ve köşe yazarından görüş aldı ve 9 çalıştayda bin 365 katılımcıyla stratejik plan çalışmalarını müzakere etti.

MEB Stratejik Plan koordinasyon ekibince, yaklaşık 35 bin sayfa uluslararası metin, rapor, belge ve nitelikli eğitim verdiği kabul edilen ülkelerin eğitim sistemleri incelendi. İncelemeler sonucunda bireye özgü, bireyin ilgi ve yeteneklerini ön planda tutan "her çocuğun dahi bir tarafı vardır" felsefesi ve bilgi eksenli eğitim-öğretimin aynı zamanda beceri, tutum ve davranış eksenli bir yöne evrildiği hususu öne çıktı. Bu hususlar, plana yansıtıldı.

Hedef eğitimde kaliteyi artırmak

"Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi" vizyonuyla hazırlanan plan, eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eksenlerinde kurgulandı.

Eğitime erişim kapsamında, artan ve çeşitlenen eğitim talebini karşılamak, okul öncesi eğitim başta olmak üzere bütün eğitim kademelerinde katılımı arttırmak ve devamı sağlamak, özel politika gerektiren grupların azami derecede eğitime erişebildiği ve hayat boyu öğrenme kapsamında herkese, her yerde ve her zaman eğitim imkanlarının sunulduğu bir eğitim sistemi oluşturmak; kalitenin artırılması kapsamında ise öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesini, en az bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenmesini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlandı.

Sınav odaklı değil beceri ve tutuma dayalı bir eğitim hedeflendi

Planda, eğitimin sınav odaklı olmasından ziyade bilgi, beceri, tutum ve davranış odaklı olması, kazanımlara dayalı bir ölçme değerlendirme sisteminin oluşturulması, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının sağlanması, eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlü bir şekilde kurulması, okullarda sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranının artırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, hayat boyu rehberlik hizmeti alt yapısının oluşturulması, rehberlik faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması, rehberlik ve araştırma merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması gibi tedbirler yer aldı.

Ayrıca, eğitim ve öğretimde, kalitenin belirleyici unsurlarından birisi olan öğretmen niteliğinin artırılması için mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri belirlenerek öğretmenlerin, mesleki gelişimine yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Öğrencilerin uluslararası hareketliliği artırılacak

Stratejik Planda, yer alan hedeflerden bazıları şöyle:

"- Uygulamada olan veya uygulanacak öğretim programlarının ve kullanılan ders kitaplarının etki analizleri yapılacak bu analizler ışığında güncelleme çalışmaları yapılacak.

-Öğrencilerin, farklı kültürleri tanıyarak birlikte yaşama bilincini edinmeleri için ulusal ve uluslararası hareketliliği teşvik edilecek.

-Öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası hareketliliğini destekleyen proje, protokol ve burslardan yararlanan birey sayısı artırılacak.

-FATİH Projesi kapsamında eğitim ve öğretim sisteminin teknolojiyle entegrasyonunu ve Z-Kitaplar ve elektronik ders içeriklerinin de eğitim kurumlarında daha etkin kullanılması sağlanacak.

-Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkan tanıyacak şekilde yayınlanacak olan Türkiye Yeterlilikler ile Milli Eğitim Kalite Çerçevesine uygun olarak öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini için ulusal düzeyde çoklu değerlendirme mekanizması geliştirilecek.

-Açık öğretim okullarındaki eğitim ve öğretimin kalitesi artırılacak.

-Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması için sektörle etkin bir işbirliğine gidilerek hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sektörle ilgili güncel bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanacak.

-Eğitimden erken ayrılma oranı yüzde 50'ye düşürülecek.

-Öğrencilerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesine yönelik düzenlemeler yapılacak.

-Ayrıca öğrenci hareketliliğine destek olacağı düşünülen uluslararası tanınırlığı olan diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecek.

-Eğitim ve öğretimden ayrılma oranını ve 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı yüzde 50'ye düşürülecek.

-Özel eğitiminin okul öncesindeki payı yüzde 9,16'dan yüzde 23'e, ilkokuldaki payı yüzde 3,31'den yüzde 6'ya, ortaokuldaki payı yüzde 3,51'den yüzde 7'ye çıkarılacak.

-Özel yetenekli öğrencilerle ilgili öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici ve maarif müfettişlerine eğitimler verilecek.

-Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik okul sayısının 20'den 120'ye çıkarılacak.

-Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 15'e düşürülecek. MEB'in yayımladığı 2014-2015 eğitim öğretim yılına ilişkin istatistiklere göre, ilkokul kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18, ortaokullarda 17 ve liselerde 14 olarak gerçekleşmişti.

-Okullardan internet alt yapısı, tablet veya etkileşimli tamamlanma oranı yüzde 35,31'den yüzde 100'e çıkarılacak.

-Kütüphane sayısı artırılacak.

-Kütüphanesi olan okul oranı, yüzde 39,2'den yüzde 50'ye çıkaracak.

-Okul, öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı patent ve faydalı model başvuru sayısı arttırılacak.

-Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum oranını yüzde 42,47'den yüzde 100'e çıkarılacak."

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar