2017 TEOG Sınavları Ne Zaman 2. Dönem?

2017 yılı TEOG sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlandı. TEOG sınav takvimine göre sınavlar 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

8. sınıf öğrencileri tarafından merakla beklenen TEOG sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan TEOG sınav takvimi ile öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri öğrenme fırsatı buldular. TEOG sınav takvimine göre ikinci dönemde sınavlar 26-27 Nisan 2017'de yapılacak. Ardından 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde ise mazeret sınavları gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise Haziran ayında açıklanacak.

2017 yılı TEOG sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınav tarihlerini belirledi. Peki, 8. sınıf TEOG ortak sınavları ne zaman yapılacak? TEOG mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınav tarihlerini belirledi. Peki, 8. sınıf TEOG ortak sınavları ne zaman yapılacak? TEOG mazeret sınavları ne zaman yapılacak? MEB, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi ortak sınav tarihlerini belirledi.

TEOG ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın belirlediği sınav takvimine göre, 1. dönem ortak sınavlar 23-24 Kasım 2016, mazeret sınavları 17-18 Aralık 2016'da yapılacak. 2. dönem ortak sınavlar ise 26-27 Nisan 2017, mazeret sınavları da 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

TEOG mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin gireceği TEOG merkezi ortak sınavlarının yapılacağı tarihleri internet sitesinden duyurdu. Buna göre, birinci dönem TEOG ortak sınavları 23-24 Kasım 2016’da yapılacak. Mazeret sınavları ise,17-18 Aralık 2016’da olacak. İkinci dönem TEOG ortak sınavları için belirlenen tarih ise,26-27 Nisan 2017. Bu sınavın mazereti de,20-21 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre 8.sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30´u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70´inden oluşacaktır. 6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.´si, 2 yazılısı olanların 1.´si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi?

Merkezi ortak sınavlar, 2016-2017 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan merkezi ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre merkezi ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak?

Merkezi ortak sınavlar 2016-2017 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacaktır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı çok olmamakla birlikte (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı 376´dır.) bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi değerlendirmede muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerimiz açısından bir sorun teşkil etmeyecektir.

BU YIL İTİRAZ 20 TL!

Geçen yıl 10 TL olan itiraz bedeli bu yıl 20 TL oldu. Kılavuzda, “Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir.” deniliyor.

YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER TEOG’A NASIL GİRECEK?

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde ya da elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre ortak sınavlara girebilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için Ekim 2016, ikinci dönem için ise Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

Az gören öğrenciler ve işitme engelli öğrenciler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrenciler, bedensel engelli öğrenciler, zihinsel engelli çocuklar, istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda, total düzeyde görme engelli öğrenciler, süreğen hastalığı olan öğrenciler, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecek.

Tüm öğretmenler TEOG için okula gelecek

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılacak ortak sınavlarda görevli olmayan ancak okulda dersi olan öğretmenlerin de sınav günlerinde en geç 09.00’da okullarında hazır olmaları istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ortak sınavlarda görevli olmayan ancak okulda dersi olan öğretmenlerin de sınav günlerinde en geç 09.00’da okullarında hazır bulunmalarını istedi. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacak.

Sınavda öğrencilere dört ayrı kitapçık verilecek.

Ortak sınavlar öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, ortak sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin kendi okulları ve branşları haricinde görevlendirilmelerine dikkat edilecek. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacak.

Ortak sınavlarda görevli olmayan ancak o gün dersi olan okulun öğretmenleri de sınavların yapıldığı gün en geç 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacak. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacak.

Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği gibi) kendi okullarında sınava giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri bir başka okula yerleştirilen okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat edilecek. Bu öğrenciler için önceden basılmış sınav evrakı geçerli olacak.

Özel okullarda yapılacak sınavlar için MEB’in kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden olmak üzere en az iki idarecinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde binada bulunması sağlanacak.

Milli eğitim müdürlükleri karar verecek

Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin durumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından sisteme işlenemeyen, sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin durumları, cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan 8. sınıf öğrencilerinin durumları, yurt dışında MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları ve açık öğretim ortaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunanların durumları da milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek.

Bu durumdaki öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacak.

2016 – 2017 Eğitim Yılı ’nın ilk Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş – TEOG sınavı Kasım ’da düzenleniyor. Geçen sene ilk uygulaması yapılan ve büyük tartışmalara neden olan TEOG, bu sene de gündeme oturdu. Tartışmanın merkezinde ise kolejlere girmeyi hedefleyen öğrenciler var.

Geçen sene özel okullar sekizinci sınıf yılsonu puanı ile Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden kazanılan puanı dikkate alarak öğrenci kabul ediyordu, ancak bu yıl hangi derslerin puanlarını dikkate alacakları henüz belli değil. Dolayısıyla özel okullara girmek isteyen öğrencilerin daha az çalıştıkları derslerin de puanlamaya dâhil olması söz konusu.

Yaşanan bu belirsizlik ve hala bir açıklamanın gelmemiş olması, TEOG sınavında ter dökmeye hazırlanan öğrencileri ve velileri kaygılandırdı. Mevcut durumu değerlendiren Koray Varol Akademi Kurucusu, Eğitmen Koray Varol, “Geçmiş yıllarda kolejler, sekizinci sınıf yılsonu puanının yanı sıra sadece öğrencilerin TEOG sınavında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden elde ettikleri puanları dikkate alarak öğrenci kabul ediyordu. Bu nedenle kolej odaklı sınava hazırlanan pek çok öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil sınavlarına fazla yönelmiyordu” diyor.

Her şeye rağmen öğrencilerin pek çoğunun genel anlamda sınava hazırlanmış durumda olduğunu anlatan Varol, “TEOG sistemi çocuklara ev ve okul ortamında fazla pratik yapma imkânı tanıdı. Bu durum eksiklerini bulmalarına katkı sağladı. Şu an özel okulların öğrenci alım şekli belirsizliğini korusa da genel anlamda her derse iyi hazırlanan öğrenciler için ciddi bir sıkıntıdan bahsetmek yanlış olur” dedi.

Bu belirsizliğin sonuçlarının yerleştirmeler yapılırken sene sonunda ortaya çıkacak tabloda daha net anlaşılacağını da anlatan Varol, “Gecen yılki sisteme göre öğrenci alımının değişmesi sistemin dinamiklerinde oynamalar yaratacaktır. Şu ana kadar olan çalışmalar her dersi kapsasa da özel okul düşünen veliler çocuklarını Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi odaklı çalıştırdılar. Bu nedenle yüksek puan ile öğrenci alan okullar için bir yanlış bile çok önemli iken sürecin belirsizliği aileler ve öğrenciler için karmaşık bir durum oluşturmakta. Aylardır mevcut sistem odaklı sınava hazırlık çalışmalarını yürüten kurum ve öğrenciler belirsizlik karşısında çok şaşkın. Öyle ki eğer öğrenci tek bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sorusunu yanlış çözerse Robert Kolej gibi yüksek puanlı okullara girme şansını kaçırabilir” dedi.

Konu açığını kapatmak için hala geç değil!

“Belirsizlik, tercihini devlet okullarından yana kullanacak öğrencileri kapsamıyor. Devlet okuluna gitmek isteyen öğrenciler, geçmiş eğitim yılında olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve İnkılap Tarihi olmak üzere altı ders puanının ve 6, 7 ve 8 ’inci sınıf ortalamaları ile yerleştirilecek. Ancak kolej odaklı öğrenciler için sıkıntılar var” diyen Koray Varol sistematik bir çalışmayla eksikliklerin bu kısa sürede dahi telafi edileceğini anlatıyor.

Varol: “Var olan bilgilerin tekrarlarla güçlendirilmesi, eksik olan yerlerin hızlıca bulunup kapatılmaya çalışılması ve ailelerin son günlerde çocukların öz güvenini artırıcı konuşmalarla onlara destek olması açıkları kapatmak için çok değerlidir”.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar