2018 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Yerleştirme İşlemleri Nasıl Olacak?

2018 PYBS Yerleştirme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2018 PYBS Yerleştirme İşlemleri için Tıklayınız

Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Tercih Başvurusu İşlemleri

a) Tercih iş ve işlemleri (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) adreslerinden yapılabileceği gibi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Ancak tercih işleminin tamamlanabilmesi için öğrenci velisi tarafından tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

b) 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul ya da bursluluk tercihleri Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

c) Tercih başvurusunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; öğrenci adına Ek-2'deki “2018 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

ç) Parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri; kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından Ağustos 2018 tarihinde başlayıp Eylül 2018 günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

d) Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından yapılacak olup, Ağustos 2018 tarihinde başlayıp Eylül 2018 günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

a) Yerleştirme işlemleri (parasız yatılılık ve bursluluk) için öğrenciler 5 (beş) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.

b) Yerleştirme işlemi, 2018 PYBS puanına göre yapılır. Öğrencilerden tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır.

c) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilirler.

ç) 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmamış olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir.

Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 28 ve 32’inci maddelerine göre yapılacaktır.

Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren “meslek lisesi” ve “teknik lise” programlarının 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. Bu okulların, 9’uncu sınıflarında okuyan 11 öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10’uncu sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir.

Aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

YBO’DAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ PARASIZ YATILILIĞA YERLEŞTİRİLMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için; YBO‘ların 8’inci sınıfındaparasız yatılı öğrenci olarak öğrenimini tamamlaması gerekmektedir.

YBO’larda parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2017–2018 öğretim yılında mezun olacak 8’inci sınıf öğrencilerinden ortaöğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin” 17’inci maddesine göre; YEP’e göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarına, sınavsız parasız yatılılık için ayrılan kontenjanlara, başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

YBO‘ların 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenimini tamamlayanların,parasız yatılılıktan faydalanabilmeleri için “2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu” nda ilan edilen okullardan tercih edecekleri okulların pansiyon durumunu dikkate almaları gerekmektedir.

YEP’e göre ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak YBO mezunu öğrenciler için pansiyonun boş kapasitesinin % 20’si YBO kontenjanı olarak ayrılacak ve kayıtları buna göre yapılacaktır. Bu kontenjanın dolmaması halinde, kontenjan okul müdürlüğü tarafından diğer öğrenciler için kullanılacaktır.

PYBS sonucuna göre yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler YBO yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar