MEB Maarif Müfettişliği Mülakat Kılavuzu yayımlandı

MEB, Maarif Müfettişliği Mülakat Başvuruları ile ilgili kılavuz yayımlandı. 2016-2017 Maarif Müfettişliği başvuruları ne zaman yapılacak? Maarif müfettişi atama kılavuzu ile ilgili detaylar eokulogrenci.com adresimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Kılavuzu yayımlandı. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı için ihdas edilmiş olan Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına atama yapabilmek için yapılacak mülakata ve mülakatta başarılı olanların atama işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile ilgili kılavuz açıklandı. Maarif Müfettişi mülakat başvuruları ne zaman yapılacak? MEB tarafından açıklanan Maarif Müfettişi Mülakatı ile ilgili bilgileri siz değerli okuyucularımız için derledik. Peki başvuru nasıl yapılacak, kimler başvuruda bulunabilecek? İşte detaylar.

Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Tarihleri Ne Zaman Yapılacak?

Maarif Müfettişi Mülakat takvimi MEB tarafından açıklandı. Başvuru, Mülakat ve Atama süreci ile ilgili detaylar şu şekilde;

MÜLAKATA KİMLER BAŞVURABİLECEKLER?

Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatına;

1. Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olanlar,

2. Millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar, başvurabilir.

3. Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar arasından Bakanlık Maarif Müfettişliğine yapılacak mülakat ve atamalara ilişkin kılavuz daha sonra duyurulacaktır.

MÜLAKATA BAŞVURUYA ENGEL DURUMLAR

Yukarıda (IV.) maddede sayılan görevlilerden; 1. Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar.

MÜLAKAT YERİ VE MÜLAKATA BAŞVURU

1. Mülakata başvurular, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-2 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru, Değerlendirme ve Atama Süreci Takviminde belirtilen sürede yapılır.

2. Mülakata başvuru, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-1 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu ve ekleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen yapılır.

3. Başvuru formuna, aşağıda belirtilen belgeler noksansız eklenir.

a) Hizmet cetvelinin tasdikli örneği,
b) Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almadığına dair biriminden alınmış yazı,
c) Kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş,
ç) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına ve ülkenin her tarafında ve Bakanlıkça belirlenecek çalışma merkezinde görev yapabileceğine dair yazılı beyan,
d) İlgili yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartının karşılandığına ilişkin belgeler (Millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcıları için),
e) Vesikalık iki fotoğraf. Yukarıda sayılan belgelerin noksan olduğu başvurular işleme konulmaz.

MÜLAKAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

1. Mülakat komisyonu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Mülakata ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, b) Mülakata katılan adayların değerlendirmesini EK-3’de yer alan “Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu”na göre yapmak,
c) Mülakata ilişkin itirazları sonuçlandırmak,
ç) Mülakat başarı listesinin düzenlenmesini sağlamak.

MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI

1. Mülakatta adayın aşağıda belirtilen konularda 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılır:
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 (yirmi) puan,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü 20 (yirmi) puan,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 (yirmi) puan, ç) Genel yetenek ve genel kültürü 20 (yirmi) puan, d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 20 (yirmi) puan.

MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER

1. Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatı, Teftiş Kurulu Başkanlığında (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA adresinde) yapılır.

MÜLAKATA ALINMA

1. Mülakata katılacak adaylar, Başkanlıkça belirtilen günde mülakata alınırlar. Kendilerine bildirilen günde mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Mülakatın değerlendirmesi, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-3 “Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılır.
2. Mülakatta 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.
3. Mülakat başarı listesi en üst puandan başlamak suretiyle düzenlenir. Mülakat başarı listeleri Bakanlık Maarif Müfettişi alım kaynakları gözetilerek ayrı ayrı düzenlenir.

MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

1. Mülakat sonuçları, mülakat değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulur.

AÇIKLAMALAR:

1- Adayların mülakatı, Pazar günü hariç haftanın altı gününde yapılacaktır.
2- Adaylar, Başkanlıkça duyurulan günde mülakata alınacaktır.
3- Mülakata başvuran adayların çok olması dolayısıyla mülakat sürecinin 17/02/2017 tarihinden sonraki günlere de uzaması durumunda, “III. Mülakat Sonucunun Açıklanma Süreci” ve “IV. Atama Süreci” bölümünde belirtilen tarihlere uzama süresi kadar iş günü ilave edilir. 4- Adaylar, bu takvimin güncel halini Bakanlık www.meb.gov.tr internet adresinden takip edebilirler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar