Archive

Temmuz 26th, 2014

2018 PYBS Tercih Başvuru ve Kayıt İşlemleri için Tıklayınız

4.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Tercih Başvurusu İşlemleri

a) Tercih iş ve işlemleri (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) adreslerinden yapılabileceği gibi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Ancak tercih işleminin tamamlanabilmesi için öğrenci velisi tarafından tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

2018 PYBS Tercih Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2018 PYBS Tercih Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

2018 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Yerleştirme İşlemleri Nasıl Olacak?

2018 PYBS Yerleştirme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2018 PYBS Yerleştirme İşlemleri için Tıklayınız

Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Tercih Başvurusu İşlemleri

a) Tercih iş ve işlemleri (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) adreslerinden yapılabileceği gibi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Ancak tercih işleminin tamamlanabilmesi için öğrenci velisi tarafından tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

2017 PYBS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Nasıl ve Nereden Yapılacak?

a) Tercihler öğrenci velisi tarafından Ağustos 2017 tarihleri arasında bursluluk tercihi dâhil en fazla 5 (beş) tercih olmak üzere (http://www.meb.gov.tr) veya (https://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih ve burs kodlarına göre yapılacaktır.

b) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-2’deki “2017 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır.(Ağustos 2017 saat 17:00’ye kadar).2017 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.

PYBS Tercih Kılavuzu

2016-2017 PYBS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

2018 PYBS Tercih ve Yerleştirme Takvimi Belli Oldu mu?

2018 PYBS Tercih ve Yerleştirme Takvimi MEB tarafından henüz açıklanmadı.Ancak yayımlanan 2018 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nda tercih tarihleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların PYBS sonuçları Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr
http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve
parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

2018 E Okul PYBS Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı TIKLA-İNDİR!

MEB tarafından, 2018 Yılı PYBS Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS 2018) tercih ve yerleştirme işlemleri sınav sonuçlarına göre Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

2018 PYBS TERCİH VE YERLEŞTİRME E-KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve
parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

E Okul Performans Ödevleri Kaldırıldı mı?

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğiyle performans görevi kaldırılarak öğrencilerin sınıf veya okul içinde yapacakları "ders etkinliklerine katılımları" ile değerlendirilmelerine imkan sağlandı.

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uygulamada çoğunlukla velilerin hazırladığı performans görevini kaldırdı. Performans görevi yerine öğrencilerin ders etkinliklerine katılımları ile değerlendirilmelerine imkan sağlandı.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları yönetmelikleri 208 maddeyken, iki yönetmelik iller ve ilgili tüm paydaşların geri bildirimleri de dikkate alınarak birleştirildi ve 97 maddelik tek yönetmelik halinde sadeleştirildi.

Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarında Yıl Sonu Başarı Puanı Nasıl Tespit Edilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı tespiti şu şekilde geçmektedir;

MADDE 28 - (1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.

(2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00'dan az olamaz.

(3) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin başarı puanı;

E Okulda Sınıf Tekrarı Hangi Durumlarda Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde E Okul Sınıf Tekrarının Hangi Durumlarda Yapılacağı belirtilmiştir.Buna göre;

MADDE 31 - (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;

MEB E Okul Nakil İşlemleri Nasıl ve Nereden Yapılır?

MEB E Okul Nakil İşlemlerini Gerçekleştirmek için Tıklayınız

Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin MEB tarafından yayınlanmasıyla beraber E Okul Nakil İşlemleri Nasıl ve Nereden Yapılacağı netlik kazandı.Buna göre yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor;

MADDE 12 – (1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir.

(2) Nakiller ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29744

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz."

MEB E Okul İlkokul Kayıt Zamanı ve Yaşı

MEB E Okul İlkokul Kayıt Sorgulamak için Tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliğini tekrar ele alıp her iki kurumu bir çok hususta birleştirmesiyle beraber,E Okul İlkokul Kayıtlarının hangi tarihler arasında alındığı ve E Okul İlkokul Kayıt Yaşı belirlenmiş oldu.

İşte resmi açıklamanın detayları;

MEB E Okul Okul öncesi Kayıt Yaşı ve Zamanı

MEB E Okul Okul öncesi Kayıt Sorgulamak için Tıklayınız

MEB tarafından, Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin açıklanmasıyla beraber,E Okul Okul öncesi Kayıtlarının ne zaman ve hangi yaşta yapılacağı netleşti.Buna göre;

MADDE 11 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, haziran ayının üçüncü haftasının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez.

Temmuz 25th

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okullar Geç Mi Açılacak?

MEB'ten okulların açılış tarihi ile ilgili öğrencileri üzen haber geldi. MEB yaptığı son açıklama ile okulların 3 Ekim'de açılacağına yönelik ortaya çıkan haberlere son noktayı koydu. Buna göre; okulların öğretim yılı 19 Eylül 2016'da açılıyor, 9 Haziran 2017 Cuma günü öğretim yılı sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağı konusunda yaşanan problemleri son erdirmek için bir açıklama yaptı. 2016-2017 eğitim öğretimi yılı MEB takvimi ve okul açılış tarihi de böylece kesinleşmiş oldu. MEB'ten yapılan son açıklamada okulların 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 takvimini kendi sitesinden açıkladı. Buna göre; okulların öğretim yılı 19 Eylül 2016'da açılıyor, 9 Haziran 2017 Cuma günü öğretim yılı sona eriyor.
OKULLAR 3 EKİM'DE Mİ AÇILACAK MEB AÇIKLADI

Üniversite Yerleştirmelerinde Lise Tek Ders Sınavı için Kolaylık

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan, yapılan açıklamaya göre lise son sınıf öğrencilerinin üniversite kazanmaları durumunda öğrencilere devamsızlık ve tek dersten kalma konusunda kolaylık sağlanacağını belirtildi.

Son yorumlar