2018-2019 TEOG Özel Okullar Yerleştirme Kılavuzu Tıkla İNDİR!

2018-2019 TEOG Özel Okullar Yerleştirme Kılavuzu Tıkla İNDİR

2018-2019 TEOG özel okullar yerleştirme puanları ne zaman açıklanacak,2018-2019 TEOG özel okullar yerleştirme sonuçları,2018-2019 TEOG özel okullar yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak...

Özel Okullar Derneği,2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Özel Ortaöğretim Okullarına TEOG Özel Okullar Modeline Göre Öğrenci Yerleştirme Amacı ile Özel Okullar Kayıt Komisyonu Tarafından,2018-2019 TEOG Özel Okullar Yerleştirme Kılavuzu Hazırlık Çalışmaları Tamamlanmış Olup İlgili Kılavuz Yayımlanmıştır.

Kılavuza göre;

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2018

1)TABAN PUAN İLANI

Haziran 2018

2) . ÖN KAYIT DÖNEMİ

Haziran 2018 - Temmuz 2018

Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara göre

Not: Bütün başvurular kayıt olunmak istenilen okullara yapılacaktır.

1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI

Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 25 ve Kasım 2018 tarihinde, İkinci Dönem Ortak Sınavları ise Nisan 2018 tarihinde yapılarak gerçekleştirilmiştir. Özel okullara (EK 1 No’lu listede yer alan okullar) öğrenci kayıt kabul işlemleri de, özel okullar yerleştirme puanına (ÖYP) göre okullar tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.

2. ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir. Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

3. ÖZEL OKULLAR YERLEŞTİRME PUANI (ÖYP)

Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP), Bakanlıkça gerçekleştirilen 8.Sınıf merkezi Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu
başarı puanından oluşmaktadır.

Merkezi sınavlar;

 T1: Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav
 M1: Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav
 F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav
 T2: Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
 M2: Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav
 F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav

Derslerin ağırlık katsayıları;

 Türkçe 3
 Matematik 2
 Fen ve Teknoloji 2
Merkezi Sınavların ağırlığı;
 Birinci sınavlar % 30
 İkinci sınavlar % 70

8’inci sınıf yılsonu başarı puanı; YBP 8

ÖYP hesaplama formülü

ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8

TEOG Özel Okullar Modeline göre öğrenci alımı puanı hesaplama linki: www.toobpuan.com

Herhangi bir dönemde Bakanlıkça puanların değiştirilmesi durumunda, e-okul sisteminde yer alan en son puan kullanılacaktır.

4. ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Resimli Kimlik ve e-okul sistemine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

4.2. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler. Ön kayıtlar, elektronik ortamda, faks göndermek suretiyle veya bizzat okullara giderek yapılabilecektir.

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:

 Türkçe 2.sınav puanı
 Matematik 2.sınav puanı
 Fen ve Teknoloji 2.sınav puanı
 Türkçe 1.sınav puanı
 Matematik 1.sınav puanı
 Fen ve Teknoloji 1.sınav puanı yüksek olan adaya,
 Bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya,
 Bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya
öncelik verilir.

4.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra sistemde yer alan bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.

I. Ön Kayıt Dönemi:

a. I. Ön kayıt, Haziran 2018 - Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Okullar, özel okullar yerleştirme puanına göre I.ön kayıt dönemi için taban puanlarını Haziran 2018 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ilan edecek ve Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildireceklerdir.

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, Haziran 2018 - Temmuz 2018 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini bildirilen tarihlerde okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları Haziran 2018 - Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

e. İlgili tarihi itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının II. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine
devam edebilir.

f. Okullar, kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

II. Ön Kayıt Dönemi:

a. II. Ön kayıt, ilgili tarihlerde yapılacaktır.

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puana göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, bildirilen tarihlerde başvuruda bulunarak, ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.

c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları Haziran 2018 - Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

e. Belirtilen itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının III. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.

f. Okullar kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

III. Ön Kayıt Dönemi:

a. III. Ön kayıt, Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, Ağustos 2018 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıt yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.

c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

e. Ağustos 2018 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı 7 yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının son kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.

f. Okullar Ağustos 2018 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek Eylül 2018 tarihi itibariyle başlayacak son kayıt dönemi için açık kontenjanlarını Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.

Son Kayıt Dönemi:

Özel Okullar Kayıt Komisyonu, okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır.

Açıklamalar:

a. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.

b. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.

c. Kılavuzda bulunmayan durumlarda Özel Okullar Kayıt Komisyonu’nun alacağı karara göre hareket edilecektir.

Kılavuzda 4 yıllık veya 1+4 yıllık lise programı uygulayan özel okullar yer almaktadır.

 Öğrenci velileri kayıtlar döneminde Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nden ya da ilgili özel okullardan bilgi alabilirler.

İRTİBAT ADRESİ :TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / İSTANBUL

TELEFONLAR :0212 249 00 00 (Pbx)
FAX :0212 249 00 10
http :www.turkozokbir.org.tr
e-mail :info@turkozokbir.org.tr

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar